Marieke van Dijk

Jacintha Scheerder

Jacintha Lucia Scheerder is heldin van minister Marieke van Dijk uit het Innovatiekabinet. Jacintha is als futuroloog (WE THE FUTURE) & interdisciplinair onderwijsontwikkelaar verbonden aan het OnderwijsLab van het Instituut voor Interdisciplinaire studies van de Universiteit van Amsterdam. Eerder verrichtte zij een toekomstonderzoek (Horizonscan 2050) naar de ontwikkelingen en gevolgen van met name technologische trends.

Laten we het werk beter en eerlijker verdelen

"Mijn Apollodroom is dat we het werk in Nederland beter gaan verdelen. In dat opzicht ben ik benieuwd naar het experiment van een 30-urige werkweek in Zweden. Door de robotisering en digitalisering vallen de komende twintig jaar wereldwijd twee miljard banen weg, maar komen daar ook weer nieuwe -nu nog onbekende- banen voor terug. Als we een tweedeling in de samenleving willen voorkomen, dan moeten we zorgen dat gemiddeld meer mensen gemiddeld minder werken. Het biedt voordelen zoals meer tijd voor je zelf en zelfontplooiing."

"Aan de andere kant moeten mensen worden opgeleid en openstaan voor nieuwe banen; om robots en digitale processen te kunnen aansturen. En het onderwijs moet daar op kunnen inspelen. We moeten leren ons voortdurend aan te passen aan veranderingen. Dat vergt veel flexibiliteit en zelfreflectie. Van alle partijen."

Minister van de menselijke maat: Minder ‘ik’ – veel meer ‘wij’ Dit vereist empathie en het echt willen doorgronden van het probleem.

Marieke van DijkMarieke van Dijk begeeft zich op het snijvlak van Design, Research en Innovatie Ze werkt aan complexe maatschappelijke - en organisatie vraagstukken dmv. co-design. Een methode die een brug kan slaan tussen politiek, burger en bedrijf. Co-design levert niet alleen nieuwe producten en diensten op. Het leidt ook tot draagvlak onder stakeholders en is kosten- en tijdsbesparend. Als je een uitdagend maatschappelijk probleem wilt aanpakken, als je echt iets wilt veranderen ... Dan moet je allereerst jezelf veranderen. Anders denken. Minder ‘ik’ – veel meer ‘wij’. Geen ‘denken voor’ maar ‘denken en ontwerpen mét.’ 

Marieke is bedreven in het motiveren van teams en projecten. Gewerkt aan een breed spectrum van strategische opdrachten, expertise in het creëren van digitale strategieën, waaronder eco-systemen, digitale productinnovaties, data storytelling en sociale innovatie. Ze heeft een M.Sc. in Design Research en B.Sc. in Industrial Design.

Twitter LinkedIn

Apollodroom Marieke van Dijk

"Mijn Apollodroom is een sociale innovatie 'atelier' waar het heel normaal voelt om de lange termijn maatschappelijke vragenstukken aan te pakken. Een atelier met bouwstenen van empathie, integraal denken, optimisme, experimentalisme en bovenal een brede samenwerking. Een plek met een mix van alfa's, beta's en gamma. Meester/gezel, elk idee telt. Mijn voorkeur gaat uit naar een atelier zoals in Zweden (http://openlabsthlm.se) en in Denemarken (http://mind-lab.dk/en).

In Nederland hebben we al gewerkt aan vraagstukken over o.a. dierenwelzijn en het vernieuwen van de lokale democratie. Het heeft geleid tot 99 experimenten van bijna 450 betrokken burgers, die willen nadenken over verschillende scenario's en oplossingen.

Het zou fantastisch zijn wanneer geesten vanuit het onderwijs aansluiten bij deze initiatieven!"


Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

KvK logo   Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO