EcoChain Technologies, 61e plaats MKB Innovatie Top 100 2017

EcoChain Technologies

Logo EcoChainOostenburgermiddenstraat 202
1018 LL Amsterdam
Telefoon: 06 388 99 883

Facebook Twitter LinkedIn

Website

Weergave van dashboard van EcoChain op een laptop

Business case voor circulaire economie

EcoChain is een online applicatie die middels de ‘Activity-Based Footprinting’ methode geautomatiseerd de milieu impact op bedrijfs-, proces-, product-, en materiaalniveau doorrekent. Honderden bedrijven waaronder Philips, Cargill, Koppert en Moonen Packaging gebruiken deze applicatie, die verticaal en horizontaal opschaalbaar is. Verticaal zijn productketens in de applicatie te koppelen. Als een leverancier verduurzaamt, rekent dit door in alle aangesloten ketens. Horizontaal kunnen fabrieken consolideren. De berekening helpt gebruikers richting een circulaire economie te gaan.

Lagere milieulast

Consumenten maken steeds bewuster keuzes voor duurzame producten. Een duurzame business case vergt echter een radicaal herontwerp binnen bedrijven, ketensystemen en onze economie als geheel. Verandering is het nieuwe paradigma. Wat een bedrijf niet meet kan niet worden gemanaged. Daarom moet op ieder niveau van het bedrijf en de keten inzicht zijn in welke acties leiden tot een lagere milieulast. Niet incidenteel maar continu, als een integraal onderdeel van de dagelijkse operatie. Het slim toepassen van IT is de sleutel om op grote schaal te kunnen meten. Ketenpartners zullen nauw worden betrokken om de continue cyclus van het identificeren van kansen, het definiëren van doelstellingen, en het uitvoeren van concrete acties te monitoren. Alleen dan ontwikkelen bedrijven gezamenlijk waarde en wordt kritische massa opgebouwd om de Circulaire Economie te verwezenlijken.

Op grote schaal inzichtelijk maken van milieuprestaties

De doorvertaling van Activity-Based Footprinting naar een online applicatie is door geen enkele andere partij uitgevoerd. Daarmee is EcoChain uniek in het door middel van Levenscyclusanalyse (LCA) op grote schaal doorrekenen en inzichtelijk maken van milieuprestaties. Zo draagt het bij aan het maken van de business case voor circulariteit.


Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiƫle Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO